Moljakala sam jednog lika pre svadbe… Nedugo me je zaprosio, svadba nam je u septembru a on me uporno moli i ispoljava to kao želju najveću. Zar je moguće da me voli a da to traži od mene.Jednu noć mi

je prekipjelo moljakanje pa sam pristala, otišli smo u jedan noćni klub i nahvatala sam momka, još jednog perve.znjaka koji je pristao da ga moj dečko posmatra.Krenuli smo u akciju, mislila sam u sebi da će

momak svakog momenta nas prekinuti, ali nije, išli smo do kraja i osjećaj je bio fenomenalan, htio nam se momak pridružiti, ali nisam mu dozvolila, rekla sam, sad sjedi i gledaj.Problem je što ja sada ne želim udaju s njim, probala sam drugačije, dobila bolje, sam je sebi kriv.