Maćeha bila trudna pa htela je nesto novo…

      Comments Off on Maćeha bila trudna pa htela je nesto novo…

Maćeha bila trudna pa htela je nesto novo… Maćeha je otjerala starog od sebe uzela mu stan i ja sam nastavio da živim sa njom jer je on otišao u Njemačku. Jasna je u trudnoći bila prava bomba. Jednog jutra je za doručkom mi rekla da želi sa mnom ozbiljno da priča. Rekla mi je da želi da ostane sa mnom kao muškarcem i da me jako voli posebno da ne može bez mog k… Dogovorili smo se da bi najbolje bilo da

prodamo stan i da odemo negdje preko što smo i uradili. Otišli smo u Dansku. Jasna je već uveliko bila zagazila u trudnoću i bila je jako srećna. Jedno jutro me je probudila tako što je počela da mi p k i ujedno rukom mijesi j… Sada je već bila profi u p i njena us.a su se bila navikla na moj k… Rekao sam joj sad da se na.uzi jer želim da je je..m ot…adi. Odmah je pristala i okrenula g..u prema meni a ja sam je počeo navlačiti na k…c jako. Rukama sam je uhvatio za kukove i nisam joj dozvolio da se nimalo odmori već sam je na.ijao

žestoko. Si.e su joj skakale na sve strane. Počela je jako da se dere i svr..va. Svr..la je jako da je od siline moj ku..c ispao iz njene pi..e, sokovi iz njene p..e su bili svukuda po kre.etu. Pala je na krevet jako zadihana govoreći da sam joj raz..lio pičku i da joj je sva utrnula. Pošto nisam bio svr… pitao sam je da li bi mi dala da je j..em u g..u.  Uspio sam je ubijediti da ću biti jako nežan i uzeo sam kremu nam.zao joj gu.. Bilo tako jedno desetak minuta dok nije mi došlo da s…. Sv… sam jako i na..nio joj g..u toliko da se cijedilo iz g.ze.

.