Žena i ja smo primili stanara, samca, razvedenog muškarca, terenca

      Comments Off on Žena i ja smo primili stanara, samca, razvedenog muškarca, terenca

Žena i ja smo primili stanara, samca, razvedenog muškarca, terenca… Za školovanje sina smo morali da izdajemo sobu kako bismo popunili budžet. Primili smo stanara, samca, razvedenog muškarca, terenca.

Trudili smo se da se oseća kao u svojoj kući; ručali smo za istim stolom, gledali TV sa našim stanarom, itd. Posle par dana došao sam kući s posla i zatekao je veoma raspoloženu. Posle ručka raskopčala je kućnu

haljinu i video sam da je g..a, i tek tada primetio kako je crvena po licu i vratu. Takva je bila uvek posle se… Redovno se da..la našim stanarom a on je znao da ja sve znam. Moja žena se toliko opustila da, uveče dok gledamo TV, ona se ’vata i lju.i sa stanarom. Mene je to pa..lo i prijalo mi.

.