Matorac me odveo na šampitu sa šlagom…

      Comments Off on Matorac me odveo na šampitu sa šlagom…

Imao je 44 godine. Bio je visok, markantan, super izgleda… Sve smo dogovorili pre susreta. Dobila sam sms poruku šta da obučem iako je bila vrućina i leto, ali morala sam da poslušam. Preko sam obukla farmerke i starke i tako došla na ugovoreno mesto i sela u kola. Odveo me je na kolače. Naručio je za

njega žito sa šlagom, a za mene dve šampite. Jela sam šampite i oblizivala se, a on me je gledao i smeškao se. Naručio mi je još jednu šampitu. Rekla sam da ne mogu više, a i zaista nisam mogla.
– O, da. Možeš još jednu, naravno – rekao je.
Pojela sam naravno i treću šampitu.

Odveo me je u kola i parkirao na jednom mestu koje je bilo skrovito… Neki šumarak. Bilo mi je malo muka od onih šampita, ali pravila igre je vodio on. Rekao je da ne udarim glavom o volan, i da moram malo da zaradim za šampite… kad mi je došao do grla malo je falilo da povratim šampite… jedva sam obavila posao kako treba!

.