Sedeo je malo čudan par do nas i kad je izv..dio..

      Comments Off on Sedeo je malo čudan par do nas i kad je izv..dio..

Sedeo je malo čudan par do nas i kad je izv..dio.. Danas smo drugarica i ja šetale i naravno sele u naš omiljeni par na trač partiju i da po.ušimo cigaru bilo je negde oko 13h. Posle nekog vremena dolazi par i

seda do nas. Čim su seli odmah su počeli da se ljube,grle,hvataju….aj reko ono neka ih. U jednom momentu on njoj skida g…e a zatim i sam sebi i ona počinje da ga zad…oljava. Prolaznici u šoku a mi još u

većem. Neki ljudi su čak i stali da gledaju. Mene samo zanima pošto sam još u čudu. Da li su bili ludi….drogirani ili pijani ja ne znam. Ali oni su se je….aaali u sred bela dana ne mareći za nas.