Mama je tu noć rekla kako moram da radim nemoral da bih mogla da prehranim porodicu

      Comments Off on Mama je tu noć rekla kako moram da radim nemoral da bih mogla da prehranim porodicu

Mama je tu noć rekla kako moram da radim nemoral da bih mogla da prehranim porodicu ili će me obesiti. Lično je otišla da mi kupi haljinu i provokativne stvari. Zanimljivo je to da sam bila glupa i da sam

pristala na sve to jer tu su brze i ogromne pare. Posle dve godine rada kao kuuurvaa toliko sam se obogatila da sam želela da se osvetim mojoj mami za svo to maltretiranje koje mi je priuštila. Prvo što

sam uradila je to da sam joj oduzela karticu i sav novac. Kuća u kojoj živi sam joj prodala i ostavila je na ulici. Pored svega toga sva hrana koja je bila u kući bacila sam kerovima. Svuda sam joj zatvorila vrata da nikada ne može da se izvuče iz te bede. Sada sam tek spokojna.