Mali klinac, šta on zna…

      Comments Off on Mali klinac, šta on zna…

Mali klinac, šta on zna… Ja sam u to vreme imala 23 godine, moj partner i komšinica su 5 godina stariji od mene, a mali komšija je tih dana trebalo da napuni 18 – otuda „mali“. Pokušavali smo da smilimo šta da mu poklonimo za taj rođendan, nešto originalno i neobično, ipak postaje punoletan. Onda je komšinici pala na pamet ideja, pokolonićemo mu prvi krkk, jer do tada još nije bio sa devojkom. Zapravo, ona će mu pokloniti prvi …, a moj partner i ja treba samo da spremimo klopu i piće i obezbedimo im prostor, što smo i uradili. To veče smo nas četvoro sedeli i ćaskali uz grickalice i piće, a onda je komšinica u jednom trenuktu ustala, uzela malog komšiju za ruku i odvela ga u spavaću sobu. Kada smo partner i ja ostali sami u vazduhu se već osećala neobuzdana st ast podstaknuta saznanjem šta će se dešavati u susednoj sobi, razvukli smo ugaon i bacili se jedno na drugo. Bilo je žestoko i eruptivno, divlje i iscrpljujuće… Ležali smo jedno pored drugog

konačno umirivši disanje kada su se otvorila vrata spavaće sobe. Nismo imali ništa na sebi, nismo imali ni pokrivač pri sebi i moja prva reakcija je bila da se skupim i nekako nečim pokrijem, ali me je moj partner blago zagrlio, poljubio i šapnuo mi da se opustim. U sobu su ušli komšinica i mali komšija potpuno nagi, kao da je to najprirodnija stvar na svetu i pridružili mi se na krevetu, a moj partner se vešto izvukao i seo na fotelju nasuprot nama. Bila sam potpuno zatečena i nespremna, gledala sam ga unezvereno, a on mi se samo zadovoljno osmehivao i onda sam shvatila da se sve to ne dešava slučajno i da je ovo upravo ono što on želi. Komšinica se smetila pored men, pogledala malog komšiju i rekla: „Ajde, kao što sam ti pričala, kreni od pu a…“ On je kleknuo između mojih no u i spustio mi u ne na st ak, lagano me je lju io

i lizao, prvo oko pupka, pa onda sve niže, ljubio mi je unutrašnju stranu butina. Ona je spustila usne na moje bra vice i počela lagano da ih lju bi i s a, da ih li e i gri ka, znalački i samouvereno, a ja sam već počela gla no da ste jem. Mali komšija me je jednim pokretom okrenuo na st ak i postavio na kol na, silovito ula eći u mene od na ad. Komšinicine gr i su se našle u visni mog lica i ja sam halapljivo na alila na njih, osećajući neverovatno zad voljstvo sis ajući njene bra avice. Ona je spustila ruku između svojih nogu i počela gla no da st nje, dok je mali komšija i dalje od avao žestok rit m, a onda smo eksplodirali svi troje. U tom trenutku je moj partner ustao i prišao nam, a komšnica ga je uzela u us a i posi ala do zadnje kapi dok sam ja posmatrala. Sve se odigralo potpuno neočekivano, bar za mene, mada ja mislim da su se moj partner i komš nica dogovorili oko svega iako mi nikada nisu priznali. Žao mi je što nisam imala prilike da ponovim ovako nešto, ali nikad se ne zna..,

.