Odvela me tetka u saunu…

      Comments Off on Odvela me tetka u saunu…

Odvela me tetka u saunu… Bio sam oženjen sa ženom koja je bila dosta suzdržljiva i sramežljiva, nimalo strastvena. Zaboravio sam na tetin 60 rođendan i kad sam prvi sljedeći put bio u dijelu grada u kojemu živi kupio sam buket svijeća i tortu u njnoj omiljenoj slastičarni i navratio k njoj. Malo je reć da je bila vesela, bila je oduševljena i to nije bilo glumljeno oduševljenje. Posjela me je u dnevni boravak, skuhala kavu, natočila nam svakom 0, 3 Jegera, jest da je ona sama kre ula još dva „od veselja što si tu“ rekla je.

Nakon što smo ispili piće i popili kavu pitala me:“ Imam danas rezervaciju za saunu, hoćeš li mi praviri društvo? “ Uf, zamislio sam sebe i svoju 30 godina stariju tetu u sauni i sjetio se riječi svog prijatelja koji je znao reć „ što starije to zapaljivije“. Znao je reć-„stari moj, znaš kako je kad se zapali stari panj? , stari panj i stara klada, isti klinac, nezaboravno“ i odliučio sam to isporobati, kud puklo da puklo.

Na ulazu u saunu dobili primijetio sam kako je teta gurnula liku na ulazu 100 kuna i čuo sam ju kako je rekla“ ne želim da nas itko smeta“. Kad sam to čuo nešto me štrecnulo u jajima, puls mi se odjednom ubrzao. Zatim smo prošli u kabinu za pre vlačenje i dok se nisam ni snašao ona je već stajala g la pored mene i promatrala dok sam se svl io.. „Oh čovječe, koji je to komad zrele ž ne“ prošlo mi je kroz glavu, cice su joj vrlo , malo visile, ali su tom usprkos još uvijek bile čvrste , s tamnim velikim bra avicama.

Vidio sam da joj uređivanje intimnih dijelova očito nije bilo važno, toliko dl kavu, ali ipak urednu pi ku nisam vidio godinama, a kao klinac sam sanjao jednu pi ku koju kad uhvatim imam punu šaku dl ka i obožavao sam mrsit dla ice, moda se od tada promijenila i dana su skoro sve glatko izbrij ne ili si ostave mali, potšišani gr ić iznad mačkice. Njena pička je bila mesnata i tamne sti ne usmine su izvirivale iz šu ice.

Malo me je bilo sram dok sam se svl čio i pokušao se rukama pokrit preko pim ača, kada seona nasmijala i rekla:“ izgledaš jednako dobro kao i tvoj otac“, a kad je vidjela upitni izraz na mojo faci nastavila je: „ kad ti već nitko to nije rekao , imali smo nešto zajedniočki, a to je da smo se često nalazili i redovito š vili u vašoj vrtnoj kućici. “ Da je moj stari šarao, znao sam, a i naljedio sam to od njega, ali da je šarao sa sestrom svoje žene, e to mi nikad nije palo napamet, iako sam ga često vido kako nestaje u vrtnoj kućici.

Sad sam sjedio u sauni pored svoje go e tete, koja mi priča pojedinosti, samo što ne ostaje na detaljima svoje veze s mojim ocem nego je prešla na propitivanje mojeg odnosa s mojom ženo, kako mi je u braku i šaram li s drugiom ženama. Kad sam joj ispriča o kolegici s posla rekla je:“dobro je to, muškarac povremeno treba promjenu“.

I dok smo se mi tako živahno i zanimljivo razgovarali, pohvalio sam usput njen izgled, da bi uzela moju ruku i stavila ju na svoju cicu „ovu je i tvoj otac volio“. Suzdržanost i strpljivost nisu njezine osobine i ubrzo mi je ruku prevu la preko svog malo potfutranog, ali ravnog trbuha na svoju šu cu među nog ma. Kako ipak nisam baš nespretan sa ženam i kako sam čovjek od ak ije osjetivši kao je vla na gurnuo sam dva prsta u nju. Raširila je natkoljenice koliko je trebalo da ju mogu nesmetano je ti prstima.

Pritisnuo sam joj koljeni skoro pa na cicu i gur uo joj kur u pi ku u do kraja, kao i kad sam š vio Mirjanu koja je vikala „ ne gu aj ga više, ne ide dalje“, moja teta to nije rekla, već je naprotiv vikala:“dalje, jače, brže, ne štedi me, d ri me, sv ši u meni“. Moje svr vanje doživjela je zajedno sa svojim, gr eći se i dr teći na tvrdoj klupi, kječući, cvileći, uz moj urlik dok sam se istr ao u nju, ubadao sam ju još nekoliko puta dok sve nisam iscijedio i dok mi k ac nije splasnuo i ispao iz nje.

Poslije, dok smo sjedili na klupi, mokri od znoja, umorni od žestoke š ve u tropskim uvjetima odmarali pohvalila me je „dobar si je č kao i tvoj otac. Lagao bih kad bi rekao da mi nije godilo i još je dodala :“i da nisi pomislio da nam je ovo prva i zadnja še a, hoću da to ponovimo. Kad god poželiš na ovi i dođi“ I dolazio sam..