Krupan čovek

      No Comments on Krupan čovek

Krupan čovek… Počela je da me hvata prehlada. Celo pre podne me je tresla groznica, ali sam se nekako držao, ali oko podneva sam otišao kući. Otključah stan, nikoga ne bi trebalo da bude kući, ali kako sam ulazio začuh  glasove. Mene očigledno niko nije čuo jer stan nije mnogo velik, a niko se ne pojavi. Mislio sam da je neko od dece, i taman zaustih da viknem kad pogedah kroz staklena vrata dnevne sobe i ukočih se: moja žena, moja Zoka stajala je na sredini sobe, i uvijala kukovima, dok joj je kru an muškarac, oko 55 godina desnu ruku držao me u nogama, a levom joj podizao su nju tako da joj uskoro blesnu gu a ute uta u ga e. On je sedeo na stolici, ona mu je bila okrenuta le ima, a ispred nje je stajao drugi, ništa manje

krupan ali nešto malđi muškarac od oko 35. koji joj je upravo raskopčavao ut gnutu košuljicu, zatim brus alter, a zatim svoje velike, očigledno radničke šake položio na njene raskošne si e, krupne i lepe iako joj je 40, i počeo da ih me i. Prekide na  momenat, da raskopča pan lone i smakne ih zajedno sa gać ma, pa  njenu ruku stavi na go mu i deb lu k u. Ona ga prihvati, i poče da ga navlači desnom rukom. Onaj od

pozadi joj smače g ice i diže su nju na ku ove. ”Marko odi ovamo,” dubokim glasom progovori onaj najstariji, a iz sobe izađe klinac ne stariji od 12-13 godina, sav rumen u licu, ”Stani pored tate’, i skini te pantalone.” Klinac poslušno stade pored svog oca, a to beše onaj koji je Zorici mesio si e, i smače pantalone i g će. Meni prohuja kroz glavu-pa nju j u deda, sin i unuk! Deda je postavi četvoronoške, razma e joj  no e, i dva debela prsta lagano ugura u njenu p ku.      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *