Muž mi je ribolovac i kad ode u ribolov ja tad malo poludim, zapravo blago skrenem

Muž mi je ribolovac i kad ode u ribolov ja tad malo poludim, zapravo blago skrenem. Uživo kada bi ima rekla da imam muža sigurno ne bi dolazili u moj stan. Imam jedan zajednički profil sa suprugom,

a drugi koristim za svoje potrebe da nalazim “ono”, odjednom skoro svako viđanje svede na to da smo u stanu i ne izlazimo iz stana dok se muž ne javi da se vraća sa ribolova. Tako dva, tri puta i postanu nezainteresovani da na bilo koji drugi način

provode vreme sa mnom. Kao da ima služim samo za onu st ar. Nisam imala dugo odn se sa mužem pa moram da nalazim ra ne tipove, dosadili mi je da očekujem nešto više od svog muža i trudim se, a da se sa svakim ponavlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *