Drugar je dobio ćerkicu pa je pozvao prijatelje na čast u kafić u kome je radio.

Drugar je dobio ćerkicu pa je pozvao prijatelje na čast u kafić u kome je radio. Bilo je 30-ak ljudi, mnogi su stajali, od dima se nije videlo ko je pored tebe. Ja sam sedeo za stolom sa par naših zajedničkih drugara. Služila nas prelepa konobarica, vatreno crvene kose. Dok mi je usluživala pivo, namerno ga je prosula meni u krilo. Svi za stolom su počeli glasno da se smeju i da se ćuškaju.

Ona se izvinjavala ubedljivo, i čuč ula je pored mene dok mi je krpom bri ala pivo baš na mestu pree pona. Ustala je i rekla „dođi da te osušim, imam fen“. Odvukla me iza šanka, stajao sam naslonjen na šank, a ona je kleknula na kol na i uključila fen. Sušila mi je pa talone u pre elu k ca, povremeno bi pipnula da

proveri dali je još vla no, a meni se d ao. U jednom trenutku mi je otkop ala šl c, izvukla ga je i uzela u us a. Ustao sam i svr vao sam stojeći na ša ku, sp ma je letela na sve str ne, po šanku, čašama i šoljama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *