Znam sta radi kada me uspava…

      No Comments on Znam sta radi kada me uspava…

Znam sta radi kada me uspava… Živeli smo u lepoj kući, u mirnom kraju, dok bi ponekad iz daljine dolazila pesma i muzik aiz ciga ske mahale koja je bila preko puta našeg kraja. Majka je bila u krevetu preko puta mog, čini mi se da je već spa ala. Volela je da ranije legne, nekada spavala i preko dana pošto bi se

ponekad desilo da je neko pozove da mu drži neki čas matematike, pa bi se zadržala popodne, možda ponekad i do kasno u veče. Ali uvek kada bi se vratila, čuo bih kako ulazi, tiho, da me ne probudi i odlazi u kupatilo. Posle toga prišla bi mi, da vidi da li spavam i poljubila nešno u obraz. A ja sam se uvek pravio da

spavam. Mama je rado primala komšinice i komšije u posetu, mada bi više volela da ima goste kada nisam tu ili kada misli da spavam, ali bi ih ponekad čuo kako se u udaljenoj dnevnoj sobi zasmeju, i čuo bih nekada uzvik neki ili mamin kikotav glas. Tada bi se sve utišalo a ona bi lagano došla do vrata da proveri da me nisu slučajno probudili. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *