Dobila je dva dezerta….

      Comments Off on Dobila je dva dezerta….

Dobila je dva dezerta…. Moj kum je te godine dobio dvadeset dana u hotelu na Zlatiboru. Kako su on i kuma potrošili svega deset zbog dece i obaveza, ustupili su meni i mojoj tadašnjoj devojci preostale dane. Jedini problem je bio što smo se ona i ja posvađali pred put i po dolasku na Zlatibor raskinuli, pa se ona posle dva dana durenja vratila kući, a ja ostao da uživam u čarima Zlatibora. Zlatibor je odlično mesto za odmor i rekreaciju, ali posle tri dana ponestane ti stvari koje možeš da obiđeš i radiš, posebno kada si sam. Tako da sam odlučio da ostatak odmora provedem sam sa svojim mislima u lagodnostima hotela. Jedne večeri sam zakasnio na večeru, pa sam zamolio osoblje restorana da mi iznese bilo šta,

jer ni u sobi nisam imao ništa za jelo. Nažalost, izneli su pasulj koji moj stomak još od vojske slabo vari. Dok sam stigao do dezerta, žurka u stom ku je već počela. Pomislio sam da nemam vremena da se vratim do sobe, pa sam otišao u WC u prizemlju hotela. Kada sam ušao, vrata su se za mnom zaključala, a u praznom mu kom WC-u pred ogledalom je stajala oskudno odevena mlada žena sa gru ima izbačenim tako da sam ih lepo video u ogledalu. Spustila je svoju suuu nju, vratila grrrudi u b us i okrenula se. Objasnila mi je kako brava ne radi i može da se zaključa samo sa spoljne strane, a da je ona pokušavala da izvuče žicu iz bru a, kako bi njom otključala vrata, ali su njeni nokti previše dugački za tako pipav posao. Delovala je pripito, možda čak i pijaano, pa sam odlučio da iskoristim situaciju. Zamolio sam je da joj pomognem i pokušam ja da izvučem iz brusa ži u. Već posle par trenutaka je bila svesna da ja ne

pokušavam da izvučem žicu, već da šakama lagano maassiram njene gggole gru i. Počeo sam da ih li eeem, a za to vreme sam joj svukaao suuknjicu i gaaććice. Svega par trenutaka kasnije, već sam bio u njoj. Bila je vrela i vlaažžna, spremna za mene. U toj steeggnutoj p zzi jedva sam do pola mogao da proo rem u nju. Okrenuo sam je, postavio je tako da se laktovima oslanja o lavabo i ušaao u nju do jaa aa. Vrisnula je. Pomislio sam da kako bi trebalo da budem nežniji jer će možda neko doći, otključati nas i “spasti nas ove muke’”. Dok sam joj za bijao, samo je ponavljala da ne svrr im u nju. Nije znala da ja nisam ni bio blizu. Otvorili smo jednu od kabina, ja sam seo na WC šolju i nasadio je na svooju kii u. Onako pij na pridržavala se za kvaku kabine, dok sam joj silo ito zzaabijao. Pri io sam je uzaa zid kabine, ra irio joj guu ove i naabio k ttuu u duu eence. Vrissula je:

– Ne, nemoj. Nee ina sam u duu e!

Uporno je to ponavljala, mada me nije odgurnula rukama, što sam ja shvatio kao znak odobravanja. Postavio sam je da kleči na WC šolji i silovito je tuuccc o u uuuzu. Kada sam bio pred svr aavanjem, rekla je: Stani samo malo. Mislim da mi je kod lavaboa ispalo lanče. Uskoro je bila jee ana i u uuupe i u pii ku, u muškom WC-u.Kada smo otvorili kabinu, sa druge strane je stojao neki klinac koji je naa aaljeno drrkkkao. Kada nas je video, hitro je vratio kitu u farmerke i krenuo da izađe iz WC-a, ali je shvatio da su se vrata i za njim zaključala.

Ona mu je glasom rekla:

– Daj da ti bar poppuuušim. Iskoristi što sam ovako odvaaljena. – Prišao je, ona je kleeekla i počela da mu si a.Došao sam iza nje i naabbio joj ponovo u gguuzu. Nisam je ao ni pet minuta, a mali je hteo malo on da je e. Legao je na pod, ona preko njega, a ja preko nje.