Joj kumice moja, zar moramo da radimo nemoral i blud…

Joj kumice moja, zar moramo da radimo nemoral i blud… Pravili smo neki roštilj kod kuminih u dvorištu. Tu su bila naša deca, kuminih roditelji, sestra i zet, i samo mi u jednom trenutku stiže poruka na telefon dok pečem roštilj, od kume poruka, “Sad ću uraditi nešto ludo a ti ćeš biti u tome” okrenuo sam se ka podrumu gde je ona stajala i kao rekao odo po pivo, prošao sam lagano pored nje, a ona reče da svi čuju

oćeš kume da ti pomognem oko iznošenja piva, svi se nasmejali ali kuma uđe u podrum sa mnom uhvati me za đžokuu i reče sad izlazimo gore i tražim od tebe da me na brzinu odvezeš do našeg stana, pošto moj auto prvi pa da ostali ne ispartikaru, a stan im je daleko od njenih 15 min lagane vožnje. TAko i bi. Al kad krenusmo tako krenusmo u prvi sumarak gde je ona s momcima svraćala kao devojka, izađosmo iz

kola ona njenu trenerku a ja moj šorc spustimo do kolena prestavio sam je preko haube i krenuo da punnnim od pozaddi, a rukom joj zatvorio usta da nas neko ne čuje, u trenutku me gricnula za prst i rekao da ga zabbijjeem jako u ggguuuzzuu i da sssvvrssiim. Sve je trajalo nekih 35 min, i kad smo došli kum je pitao zašto smo išli do stana a ona samo onako kvarno tu pred svima…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *