Dosadilo Srbinu da trpi šiptare na Kosovu pa izašao i krenuo da viče…. – OOOOOOO Šiptari!!! Jel ima neko ko sme da se bije??? Istrčava 20 šiptara, pravo na njega, odvuku za iza kuće i počne tuča.

Posle 10 minuta izlazi opet Srbin i počne da viče: – OOOOOOOOO Šiptari!!!!

Jel ima neko ko sme da se bije?? Istrčava opet 20 šiptara pravo na Srbina… odvuku ga iza kuće i opet tuča.

Posle 10 minuta izlazi Srbin opet i počne da viče: – OOOOOOO Šiptari!!! Jel ima neko ko sme sa mnom da se bije???U tom trenutku ispuzi jedan šiptar iza kuće i viče: – Ne izlazite!!! Ovo je zamka!!! Njih su dvojica

(Visited 5,838 times, 1 visits today)