VIC: Muško dete… Jednog dana dođe kapetan u kasarnu i postroji vojnike i reče:
– “Žeena mi je u bolnici, svakog trena treba da se poroodi, a onaj koji mi donese vest da je rodila muško dobiće sedam dana nagraadnog odsustva, a ako bude žensko seedam dana zatvora.”
Javi se Ciggoo i reče:


– “Evo ja ću”, i ode u bolnicu gdje je dobio vest da je kapetanova žeena rodila žeensko. Vrativši se u kasarnu reče kapetanu da je dobio sina, a ovaj od sreće ne proverivši pusti Cigguu da ode kući na sedam dana. Po povratku u kasarnu kapetan ga pozove i ljutito odmah naredi da ga se odvede u zatvor na mesec dana na što Ciggoo upita:


– “Zašto kapetane, ja moram da se uverim jer sam siguran da je muuško.”
Došaavši kapetanovoj kući otvoriše peemmpas kad ono stvarno vaaagggina a na to će Cigo:
– “Ništa ne brinite kapetane tu će za 15 godina biti kkuurraac .”

(Visited 1,118 times, 1 visits today)